martynamajchrowicz

projekty toreb

CECHOWNIA

Prototyp eko torby zaprojektowanej dla Stowarzyszenia „Nowa Cechownia”. Projekt ten ma odzwierciedlać charakter działalności stowarzyszenia, czyli szeroko pojętą aktywność kulturalną. Hasełko znajdujące się na eko torbie „trochę kultury.” ma charakter lekko zaczepny, a na grafice można doszukać się wielu ukrytych „smaczków”.